Registrering Status Plassering
LN-FAW Operativ ENSI - Ski 

Søk
Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 41 63 65 21
Du er her: OPS » Rettigheter

Sertifikatrettigheter

Utdrag fra loven:

Loven finner du i sin helhet her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001220-1673.html#map008

 

 

Én-motors sjøfly (stempelmotor)
  Én-pilots, én-motors klasserettighet for sjøfly (SEP-sea) er gyldig i to år fra utstedelsesdato, eller fornyelsesdato hvis rettigheten er fornyet innenfor gyldighetsperioden.
(a) For forlengelse av SEP-sea klasserettighet, skal kandidaten:
1) innenfor de siste tre månedene før utløpsdatoen for rettigheten, ha bestått en ferdighetskontroll med en autorisert kontrollant på klassen; eller  
2) i løpet av de siste 12 måneder før rettigheten utløper:  
  (a) ha gjennomført 12 flytimer på klassen inkludert seks timer fartøysjeftid og 12 avganger og 12 landinger på sjø, og  
  (b) gjennomføre en treningsflyging av minst 1 times varighet med en flygeinstruktør. Denne flygingen kan erstattes med enhver annen ferdighetskontroll eller ferdighetsprøve for en klasse- eller typerettighet.
(b) Gjenutstedelse av SEP-sea klasserettighet
  Dersom klasserettigheten SEP-sea er utløpt, skal kandidaten fullføre ny ferdighetsprøve/skill test.  Rettigheten gjenutstedes for 24 måneder fra dato for avlagt og bestått prøve.
Én-motors sjøfly (turbinmotor)
(a) For forlengelse av SET-sea klasserettighet, skal kandidaten:
  For forlengelse av én-motors turbo-prop klasserettighet på sjøfly (SET-sea), skal kandidaten innenfor de siste tre månedene før rettighetens utløpsdato, ha bestått en ferdighetskontroll med en autorisert kontrollant på klassen én-motors turbo-prop sjøfly (SET-sea).
(b) Gjenutstedelse av SET-sea klasserettighet
  Dersom klasserettigheten SET-sea er utløpt, skal kandidaten fullføre ny ferdighetsprøve/skill test.  Rettigheten gjenutstedes for 24 måneder fra dato for avlagt og bestått prøve.