Registrering Status Plassering
LN-FAW Operativ ENSI - Ski 

Søk
Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 41 63 65 21
Du er her: OPS » Avgifter Avinor

Avgifter Avinor

GA parkering hos Avinor

Følgende utdrag fra IPPC bulletin AIC A 08/12 spesifiserer at vi som flyr GA på hobbybasis, ikke skal belastes med parkeringsavgift for flyene når vi parkerer på Avinor sine flyplasser.

 

A 08 Parkeringsgebyr for GA-luftfartøy

Annuler AIC A 04/12

Avinor innførte med virkning fra 15.mars 2012 parkeringsgebyr for gjestende luftfartøy på sine lufthavner.

Alle luftfartøy som parkerer på lufthavnen omfattes av ordningen, med unntak av luftfartøy som opereres av flyskoler og flyklubbmedlemmer. Slike luftfartøy unntas kun fra parkeringsgebyr dersom de flyr ikke-ervervsmessig flyging og luftfartøyet har MTOW 2730 kg eller mindre.