Registrering Status Plassering
LN-NAZ Operativ Rakkestad - ENRK 

Søk
Nye sertifikater

Sertifikater

Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 64 87 13 82
Du er her: OPS » Avinor-ID-Kort

Avinor ID-Kort

BRUK AV FLYPLASSENE UTENOM ÅPNINGSTID 2015

 

Avinor og Norges Luftsportforbund har gjennom flere år arbeidet for å finne en løsning for bruk av flyplasser utenom åpningstid.
Nå er endelig en nasjonal ordning i boks som begge parter håper kan bidra til sikrere allmennflyging gjennom mer trening og flere trygge havner å ty til når vær eller tekniske forhold gjør videre flyging vanskelig.

Nærmere informasjon og lenker til dette hos avinor benytte følgende adresse:

 

http://nlf.no/motorfly/bruk-av-flyplassene-utenom-pningstid-2015