Registrering Status Plassering
LN-NAZ Operativ Rakkestad - ENRK 

Søk
Nye sertifikater

Sertifikater

Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 64 87 13 82
Du er her: Flyskolen » Instruktørene

Instruktørene

Instruktør
Navn: Santiago Amengual  
Rettigheter: PPL(A) CRI/CRE SEP, PPL teori
Mobil: +47 472 55 490
Epost: Send epost
Misc info:

Jobber som konstituert fagsjef for motorflyseksjonen hos Norges Luftsportforbund samt klasserettighetskontrollant.  Han kan ikke utstede nytt sertifikat, kun SEP rettighet for de som har gyldig flysertifikat fra før.