Registrering Status Plassering
LN-FAW Operativ ENSI - Ski 

Søk
Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 41 63 65 21
Du er her: OPS » Nye Sertifikatbestemmelser

Nye sertifikatbestemmelser

PART-FCL ble innført i Norge i 2013

De nasjonale flysertifikatene er ikke lenger gyldige, og har du ett slikt, må du gjennomføre MYB-kurset og få ditt sertifikat oppgradert til ett PART-FCL sertifikat.  Les mer om dette på Flynytts sider.

 

Utdrag fra Luftfartstilsynets sider:

Spesielle forhold for sertifikatinnehavere og skoler.

  • Sertifikatinnehavere “Grandfathering” innebærer at sertifikatinnehavere og organisasjoner som allerede innehar et JAR-FCL sertifikat ikke skal måtte gå gjennom en ny sertifisering i henhold til det nye regelverket, men at gjeldende rettigheter videreføres i det nye systemet og godskrives i henhold til de forskjellige overgangsperiodene som er beskrevet i det nye regelverket. Sertifikatinnehavere som ikke har byttet til JAR-FCL sertifikat før 07.juni 2013, vil etter denne datoen ikke ha et gyldig sertifikat og kan derfor ikke føre et luftfartøy før de har fått utstedt et Part-FCL sertifikat.
  • Luftfartstilsynet vil gi nærmere informasjon direkte til skoler, herunder FTO, TRTO og RF om hvordan de må forholde seg til overgangsbestemmelsene for søknad om godkjenning som ATO.
  • Nye treningsorganisasjoner må forholde seg fullt ut til de nye bestemmelsene ved søknad om godkjenning som ATO.