Registrering Status Plassering
LN-FAW Operativ Kjeller 

Søk
Kontakt informasjon

Follo flyklubb.
Postboks 226, N-1401 Ski
Epost: post@follo-flyklubb.no

Tel: 47 25 54 90
Du er her: Flyskolen » Pilotutdanningen

Pilotutdanningen

Hvordan blir jeg småflypilot?

Utdannelsen til PPL-A (Private Pilot License - Aeroplane) eller som det etter de nye EU reglene nå heter JAR-FCL (Joint Aviation Regulations - Flight Crew License), består av et teorikurs samt en praktisk opplæring, og avluttes med en teoretisk og en praktisk eksamen. Teoriutdannelsen tar du som fjernundervisning over internett, og består av ni forskjellige fag. Det er en fordel å starte med teorikurset så tidlig som mulig da du må ha bestått teorieksamen FØR du har lov til og fly din første solotur. Når du har bestått teorieksamen, er denne gylidg i 2 år, slik at du må fullføre den praktiske delen av programmet samt oppflyging innen 2 år etter bestått teorieksamen.

 

Det praktiske programmet består av minimum 45 timer flytid der 10 timer skal være solotid (altså timer der du fly helt alene uten instruktør). Tiden det tar å komme gjennom programmet er veldig avhengig av mange fakturer og været er en av dem. Så langt nord som vi bor, er det ofte dårlig vær, og dette kan føre til at noen av flytimene må innstilles og tas senere når været tillater flyging. Husk at i denne hobbyen er det veldig viktig at sikkerheten tas på alvor, så om været er marginalt eller for dårlig, så blir det ikke noe flyging den dagen.  Dessuten må teorien være bestått FØR du kan fly din første solotime. Den er så gyldig i 24 måneder, som igjen er den tiden du har til rådighet til å fullføre det praktiske programmet. Dette pleier aldri å være noe problem å få til, men det er verdt å være klar over.

 

For å få sertifikatet må man være minst 17 år gammel. Du kan starte med flytimer allerede når du er 15 år, men du kan ikke fly solo før du har fylt 16 år.

 

Legeattest klasse 2 fra en flylege. Det er er noe strengere krav til helse enn det som kreves for å ta sertifikat på bil, men du må på ingen måte være noe supermenneske.  Du bør få gjort unna legeundersøkelsen så tidlig som mulig når du har bestemt deg for å ta flysertifikatet, og dette gjør du enten hos Flymedisinsk institutt i Oslo, eller hos en godkjent flylege.  En oversikt over godkjente flyleger finner du hos Luftfartstilsynet. Fornyelse av legeundersøkelsen gjøres hvert 5. år om du er under 40 år gammel. Deretter er det legeundersøkelse hvert 2. år når du er mellom 40 og 50 år gammel, og hvert år etter fylte 50 år.

 

Den praktiske opplæringen tar du gjennom en flyskole, som innebærer at du begynner å fly med en instruktør og trener på grunnøvelser i luften ute i treningsområdet.  Etter en stund med dette, drar dere tilbake til flyplassen og trener på avgang og landing. Etter hvert fortsetter dere med flere og flere øvelser ute i treningsområdet og mye landingstrening.  Du skal også planlegge og fly noen fine navigasjonsturer (langturer). Når så din instruktør mener du er skikket til det, vil du starte på solotreningen.  Da får du først en kontroll med skolesjefen, som sjekker at du har nok ferdigheter til å fly alene, og om han eller hun er enig med instruktøren om dette, så begynner du på ett program der du skal fly alene i minimum 10 timer. Du skal også ut på en kort og en lang navigasjonstur alene.  Til sist er det bare finpuss på alle øvelsene og landinger, så er du klar for skolesjekken før oppflyging med en kontrollant fra Luftfartstilsynet.

Når du så har bestått praktisk prøve og fått ditt sertifikat, er dette gyldig i 5 år og klasserettigheten du har fått (på den flytypen du har benyttet i opplæringen din) er gyldig i 2 år.  Språkprøven er gyldig i 4 år av gangen (alle må kunne snakke relativt greit engelsk for å kunne fly småfly). For å forlenge rettigheten din på den flytypen du benytter, må du hvert andre år, de siste 12 måneder før rettigheten utløper, ha fløyet minimum 12 timer og ha minst 6 av disse timene som fartøysjef og minst 12 avganger og landinger, samt en dokumentert time med instruktør.

 

Kostnader

Klubbmedlemskap ca kr   2.000
Legesjekk (kl. 2), (makspris) ca kr   3.800
Teorikurs (nettkurs/bøker) ca kr   12.000
Intensivkurs før eksamen ca kr   2.500
Annet materiell (regneskive, kart etc.) ca kr   1.600
Eksamensgebyrer, teori og praksis ca kr   4.500
Skoleflyging, - regn med min. 50 timer à ca kr 1.800 - (inkl. instruktør) ca kr 90.000
Totalt ca kr 120.000

Totale kostnader vil være avhengig av elevens progresjon og dermed varigheten av den praktiske delen.