Follo flyklubb operativ informasjon:
... ....
Er du flyvedyktig ? Primærflyet LN-FAW
Sertifikatrettigheter .
Nye sertifikatbestemmelser .
VFR Trafikk i Oslo området. .