Nye sertifikatbestemmelser

PART-FCL ble innført i Norge i 2013 De nasjonale flysertifikatene er ikke lenger gyldige, og har du ett slikt, må du gjennomføre MYB-kurset og få ditt sertifikat oppgradert til ett PART-FCL sertifikat. Les mer om dette på Flynytts sider.

Utdrag fra Luftfartstilsynets sider:

Spesielle forhold for sertifikatinnehavere og skoler.

Sertifikatinnehavere “Grandfathering” innebærer at sertifikatinnehavere og organisasjoner som allerede innehar et JAR-FCL sertifikat ikke skal måtte gå gjennom en ny sertifisering i henhold til det nye regelverket, men at gjeldende rettigheter videreføres i det nye systemet og godskrives i henhold til de forskjellige overgangsperiodene som er beskrevet i det nye regelverket. Sertifikatinnehavere som ikke har byttet til JAR-FCL sertifikat før 07.juni 2013, vil etter denne datoen ikke ha et gyldig sertifikat og kan derfor ikke føre et luftfartøy før de har fått utstedt et Part-FCL sertifikat.

Luftfartstilsynet vil gi nærmere informasjon direkte til skoler, herunder FTO, TRTO og RF om hvordan de må forholde seg til overgangsbestemmelsene for søknad om godkjenning som ATO.

Nye treningsorganisasjoner må forholde seg fullt ut til de nye bestemmelsene ved søknad om godkjenning som ATO.