VFR-trafikk i Oslo-området

Følgende er sakset fra LT og AIC-N

VFR-trafikk i luftrom klasse G over Oslo-området Bakgrunn Denne AIC N gir anbefalinger med bakgrunn i beste praksis samt BSL F 1-1 §§ 2-12 og 2-13 om forebygging av sammenstøt. Den er utarbeidet i samråd med aktuelle brukergrupper med erfaring fra VFR-flyging over Oslo-området.

All VFR-flyging i luftrom klasse G over Oslo Luftfartstilsynet har kommet fram til at det er en stor sikkerhetsgevinst dersom VFR-trafikk nytter en felles frekvens over Oslo og omliggende områder.

Luftfartstilsynet anbefaler derfor lyttevakt og bruk av blindsendinger på VHF-radio i et avgrenset område, med henvisning til Helikopter/småflykart Norge M517A 1:250 000 for Oslo, kart nr.4. Avgrensningen er som følger i henhold til vedlagte kart:

Maridalsvannet, Haukåsen, Sværsvann, Drøbak, Sætre, Asker, Sollihøgda, Triungvann, Maridalsvannet.

Koordinatene er som følger:

Meldepunkt Posisjon
Maridalsvannet N59°58'60.0000", E010°46'60.0000"
Haukåsen N59°54'15.0000", E010°53'50.0000"
Sværvann N59°49'00.0000", E010°54'00.0000"
Bunnefjorden N59°43'17.0000", E010°43'36.0000"
Drøbak N59°40'00.0000", E010°37'00.0000"
Sætre N59°40'60.0000", E010°28'60.0000"
Asker N59°49'00.0000", E010°22'60.0000"
Sollihøgda N59°57'00.0000", E010°22'60.0000"
Triungvann N60°00'00.0000", E010°33'00.0000"
Maridalsvannet N59°58'60.0000", E010°46'60.0000"

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på et tilgrensende definert område omkring Kjeller flyplass, der et tilsvarende prinsipp med blindsendinger er gjennomført. Se AIP AD 2 ENKJ 30MAY13 og senere.

Radiofrekvens Luftfartstilsynet tilrår alle som flyr VFR i nevnte område å bruke frekvensen 122.00 MHz for å informere om sine bevegelser (sende blindt). Det holdes lyttevakt på samme frekvens.

Sikkerhetsgevinst Det er en stor sikkerhetsgevinst i å fly så høyt som luftrommet tillater. Samtidig må man må unngå å fly inn i overliggende kontrollert luftrom. Man må ta hensyn til værforhold og annen trafikk i området. Å fly så høyt som mulig har også betydning for å minske støy overfor omgivelsene. Fartøysjefer oppfordres derfor til å ta tilbørlig hensyn, både til flysikkerhet og miljø ved valg av rute.

Vedlagte kart er av veiledende kart.

Luftfartstilsynet